Contact Us

Vegetables (Wholesales & Semi Wholesale)

Nr.Chokha Bazar, Kalupur Vagitables Market, (G K Vegetable Market)

Fulaji Prajapati (Semi Wholesaler) : +91-9376194561 / +91-9898271759

Sakib (Jamalpur APMC - Wholesaler) : +91-8401560552

Furkan (Kalupur Veg. Market - Wholesaler) : +91-7698579078

Javed Husain G. Shaikh : +91-9328822263, +91-9825022263

M. Sajjad J Shaikh : +91-9376020517

E-mail : javed9328822263@gmail.com, sajjadgk9376020517@gmail.com

Transport (Local Domestic)

G K Vegetable Market, Nr.Chokha Bazar, Kalupur, (APMC Market Vasna to Kalupur)

Javed Husain G. Shaikh :+91-9328822263, +91-982502226

M. Sajjad J Shaikh : +91-9376020517

E-mail : javed9328822263@gmail.com, sajjadgk9376020517@gmail.com

Auto (All Type of Second Hand Vehicle Dealing & Repairing)

New Apex Auto Repairing Centre, Pirkamal Masjid/Kbrastan, Nr.Nagri Hospital, Elise Bridge, Ahmedabad

Kasim bhai Bagban : +91-9825119392

Ikbal bhai Bagban : +91-9426181283

Raju bhai Bagban : +91-9974928375

Real Estate (Land and All Type of Property Dealing)

2662, Husaini Manzil, Darga's Gali, Opp.Shahpur Vad,Shahpur, Ahemdabad
G K Avenue, Basement, Nr.Shahpur Vad, Ahmedabad

Javed Husain G. Shaikh : +91-9328822263, +91-9825022263

M.Sajjad J Shaikh : +91-9376020517

E-mail : javed9328822263@gmail.com, sajjadgk9376020517@gmail.com